udostępnij swoje książki

01

autor zgłasza chęć
udostępnienia
książki w kolekcji
BON

02

rozwiązujemy
kwestie praw
autorskich. jeśli
trzeba rozmawiamy
z wydawcami

03

skanujemy książki.
ze skanów wyciągamy warstwę tekstową,
aby książki można
było przeszukiwać

04

książka otrzymuje
nową okładkę
i jest udostępniona
w serwisie

05

książka pojawia się
w wyszukiwarkach
naukowych jak google
scholar czy scirus —
jest widoczna na całym
świecie. indeks cytowań
autora wzrasta

jeśli jesteś zainteresowany,
wypełnij formularz

Artysta na przełomie epok - Francisco Goya
MARIA POPRZĘCKA
book
Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku
MARIA POPRZĘCKA
book
Prof. Maria Poprzęcka

„Nie czuję się jakąś zachłanną, zawistną właścicielką
swoich praw intelektualnych.”

Isonomia. Pojęcie równości w greckich koncepcjach politycznych. Od Homera do końca V wieku p.n.e.
WŁODZIMIERZ LENGAUER
book
Religijność starożytnych Greków
WŁODZIMIERZ LENGAUER
book
Prof. WŁODZIMIERZ LENGAUER

„Będę znany, będę miał nazwisko. Ludzie czasem nawet dojdą do wniosku, że muszą zacytować.”

Kultura muzyczna mniejszości narodowych w Polsce. Litwini, Białorusini, Ukraińcy
Sławomira Żerańska
-Kominek
book
Prof. Sławomira Żerańska-Kominek

„Jeżeli nie będziecie publikować, ogłaszać w sieci, dawać dostępu, to nie będziecie czytani i bedziecie zepchnięci na margines.”

Badania nad kapitałem mieszczańskim Gdańska w II poł. XV w.
Henryk Samsonowicz
book
Hanza władczyni mórz
Henryk Samsonowicz
book
Prof. Henryk Samsonowicz

„Przyspieszenie przekazu wiedzy i kolejna rewolucja w zakresie kształcenia.”

Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje
Elżbieta Tarkowska
book
Prof. Elżbieta Tarkowska

„Ta wiedza jest naszym dobrem wspólnym.”

Teoretyzowanie komunikacji
Emanuel Kulczycki
book
dr Emanuel Kulczycki

„Oprócz krytyki, propozycji współpracy, uzyskałem bardzo dużo kontaktów, które wykorzystam w dalszej pracy naukowej.”