Zintegrowane podejście do krajobrazu kulturowego współpraca interdyscyplinarna

Zintegrowane podejście do krajobrazu kulturowego współpraca interdyscyplinarna
book
Ragnhild Hoel
2011

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii