Zarządzanie na obszarze światowego dziedzictwa w Krakowie

Zarządzanie na obszarze światowego dziedzictwa w Krakowie
book
Kazimierz Bujakowski , Halina Rojkowska-Tasak
2011

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii