Zaprzepaszczona pamięć - gentryfikacja a wartości urbanistyczne historycznej dzielnicy żydowskiej Budapesztu

Zaprzepaszczona pamięć - gentryfikacja a wartości urbanistyczne historycznej dzielnicy żydowskiej Budapesztu
book
Krisztina Keresztély
2008

Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej