Z metodyki badań nad ikonografią polityczną dojrzałego średniowiecza

Z metodyki badań nad ikonografią polityczną dojrzałego średniowiecza
book
Piotr Skubiszewski
1990
Curia Maior. Studia z dziejów kultury ofiarowane Andrzejowi Ciechanowieckiemu