Wspólne dziedzictwo jako pole współpracy historyków polskich i ukraińskich

Wspólne dziedzictwo jako pole współpracy historyków polskich i ukraińskich
book
Natalia Jakowenko
2011

50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury