Wprowadzenie / Klasycyzm i klasycyzmy

Wprowadzenie / Klasycyzm i klasycyzmy
book
Maria Poprzęcka
1994
Klasycyzm i klasycyzmy, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1991