Wprowadzenie / Sztuka i ideologia XV w.

Wprowadzenie / Sztuka i ideologia XV w.
book
Piotr Skubiszewski
1978
Sztuka i ideologia XV wieku. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 1-4 grudnia 1976