Wizerunek mistrza

Wizerunek mistrza
book
Maria Poprzęcka
1977
Ikonografia romantyczna. Materiały sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk, Nieborów, 26-28 czerwca 1975