"Wazary polski" Stanisława Kostki Potockiego

"Wazary polski" Stanisława Kostki Potockiego
book
Maria Poprzęcka
1976
Myśl o sztuce. Materiały sesji zorganizowanej z okazji czterdziestolecia istnienia Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 1974