Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni sztuki. (...)

Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni sztuki. (...)
book
Janina Florczykiewicz , Eugeniusz Józefowski
2013
Warsztat twórczy jako forma działania artystycznego w przestrzeni sztuki. Wybrane aspekty teoretyczne i studium empiryczne

Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności