W służbie cesarza, w służbie króla. Temat władzy w sztuce ottońskiej

W służbie cesarza, w służbie króla. Temat władzy w sztuce ottońskiej
book

1972

Funkcja dzieła sztuki, Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Szczecin, listopad 1970