W poszukiwaniu nowych idei. „Dzielnica żydowska" we Wrocławiu - przeszłość i teraźniejszość

W poszukiwaniu nowych idei. „Dzielnica żydowska" we Wrocławiu - przeszłość i teraźniejszość
book
Agnieszka Zabłocka-Kos
2008

Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej