Ukraińskie wesele na podlasiu we wsiach Gnojno, Borsuki (...)

Ukraińskie wesele na podlasiu we wsiach Gnojno, Borsuki (...)
Franciszek Gryciuk
2008
Ukraińskie wesele na podlasiu we wsiach Gnojno, Borsuki, Stary Bubel i Łukowiska konstantynowskiego powiatu siedleckiej gubernii w tekstach naukowych Ewgenija Rudnickiego

Uniwersalizm i tradycja w kulturze: wybrane aspekty. Cz. 1