Trwałe wartości humanistyczne w kulturze europejskiej. Proces i mechanizmy (...)

Trwałe wartości humanistyczne w kulturze europejskiej. Proces i mechanizmy (...)
Andrzej Sztylka
2008
Trwałe wartości humanistyczne w kulturze europejskiej. proces i mechanizmy samorealizacji humanistycznej. Wprowadzenie do zagadnienia pedagogiki wartości.

Uniwersalizm i tradycja w kulturze: wybrane aspekty. Cz. 1