Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce

Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych kościołów katedralnych w Polsce
book