Tematy propagandowe w sztuce staroobrzędowców

Tematy propagandowe w sztuce staroobrzędowców
book
Aleksandra Sulikowska
2008
Eikon staroobrzędowy. Materiały z konferencji naukowej „Eikon staroobrzędowy. Przemiany w sztuce ikonowej na obszarze ziem ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII-XVIII wieku”, 17-19 VI 2005, Dom Pracy twórczej w Wigrach