Społeczno-kulturalne życie Polaków na ziemiach litewsko-ruskich po 1832 roku. Krótki przegląd głównych prac historycznych z lat 1990-2010

Społeczno-kulturalne życie Polaków na ziemiach litewsko-ruskich po 1832 roku. Krótki przegląd głównych prac historycznych z lat 1990-2010
book
Daniel Beauvois
2011

50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury