Słownik ważniejszych pojęć i terminów

Słownik ważniejszych pojęć i terminów
book
Włodzimierz Lengauer

Dzieje Rzymu. Od czasów najdawniejszych do Konstantyna, Cary M., Scullard H.H., przeł. J. Schwakopf, t. 1-2, Warszawa 1992.