Rozmowy z samym sobą. Techniki coachingowe oraz psychologii procesu (...)

Rozmowy z samym sobą. Techniki coachingowe oraz psychologii procesu (...)
book
Paweł Tempczyk
2012
Rozmowy z samym sobą. Techniki coachingowe oraz psychologii procesu polegające na dotarciu do wewnętrznych jakości

Młoda Psychologia t.1