Rota - ośla lira czy psalterium Dawida? Przykład ambiwalencji w średniowiecznej ikonografii muzycznej

Rota - ośla lira czy psalterium Dawida? Przykład ambiwalencji w średniowiecznej ikonografii muzycznej
book
Łukasz Kozak
2005

Sacrum - obraz i funkcja w społeczeństwie średniowiecznym