Røros Mining Town and the Circumference. Norwegian Nomination for Extension ofthe World Heritage Site Roros Mining Town1

Røros Mining Town and the Circumference. Norwegian Nomination for Extension ofthe World Heritage Site Roros Mining Town1
book
Lisen Roll
2011

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii