Rola władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zarządzaniu i ochronie zabytków wpisanych na Listę UNESCO w Norwegii

Rola władz lokalnych i organizacji pozarządowych w zarządzaniu i ochronie zabytków wpisanych na Listę UNESCO w Norwegii
book
Reidun L. Andreassen
2011

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii