Rola kresów w budowaniu nowoczesnej tożsamości narodowej Żydów oraz znaczenie granic w bieżącej polityce Izraela

Rola kresów w budowaniu nowoczesnej tożsamości narodowej Żydów oraz znaczenie granic w bieżącej polityce Izraela
book
Shlomo Avineri
2006

Dziedzictwo Kresów - nasze wspólne dziedzictwo?