Rewitalizacja dziedzictwa żydowskiego w Wilnie

Rewitalizacja dziedzictwa żydowskiego w Wilnie
book
Sarunas Liekis
2008

Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej