Religijność a leczenie farmakologiczne u osób chorych na schizofrenię, (...)

Religijność a leczenie farmakologiczne u osób chorych na schizofrenię, (...)
book
Aleksandra Sułecka
2012
Religijność a leczenie farmakologiczne u osób chorych na schizofrenię, czyli jak wiara wpływa na zażywanie leków

Młoda Psychologia t.1