Refleksje po pielgrzymce Jana Pawła II

Refleksje po pielgrzymce Jana Pawła II
book
Tomasz Wołek
2013

Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości. Antologia „Polityki Polskiej"