Redakcja i wstęp

Izabela Bieżuńska-Małowist
1991

W kręgu wielkich humanistów : kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej