Przemyśleć historię sztuki

Przemyśleć historię sztuki
book
Maria Poprzęcka
1994
Przemyśleć historię sztuki. Materiały XIII seminarium metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Nieborów, 15-17 października 1992