Przekraczanie granic z paszportem i bez na Węgrzech w wieku XX (1903-1989)*

Przekraczanie granic z paszportem i bez na Węgrzech w wieku XX (1903-1989)*
book
Péter Bencsik,
2006

Dziedzictwo Kresów - nasze wspólne dziedzictwo?