Promowanie turystyki i upowszechnianie wiedzy krajoznawczej w telewizji publicznej

Promowanie turystyki i upowszechnianie wiedzy krajoznawczej w telewizji publicznej
book
Ewa Jaska , Antonina Snopkiewicz
2013

Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności