Program konferencji otwierającej projekt Kraków, 19 - 20 października 2009

Program konferencji otwierającej projekt Kraków, 19 - 20 października 2009
book

2011

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii