Problemy i perspektywy badań nad złotnictwem w Polsce X-XII w.

Problemy i perspektywy badań nad złotnictwem w Polsce X-XII w.
book
Piotr Skubiszewski
1976
O rzemiośle artystycznym w Polsce. Materiały Sesji Naukowej zorganizowanej przez Oddział Poznański Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Narodowe w Poznaniu w dniach 22-24 października 1973