Prawica – rodowód i perspektywy

Prawica – rodowód i perspektywy
book
Marek Jurek
2013

Polska naszych pragnień, Polska naszych możliwości. Antologia „Polityki Polskiej"