Prace nad polską adaptacją westionariusza zachowań interpersonalnych IBQ-C – problemy psychometryczne

Prace nad polską adaptacją westionariusza zachowań interpersonalnych IBQ-C – problemy psychometryczne
book
Bartosz Jasiński
2014

Młoda Psychologia t.2