Praca godna obywatela w ideologii krytyków demokracji V/IV w. p.n.e.

Praca godna obywatela w ideologii krytyków demokracji V/IV w. p.n.e.
book
Włodzimierz Lengauer
1979
Pamiętnik XII Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. 17—20 września 1979 roku, cz.2