Polskie lato 1980

Małgorzata Choma-Jusińska , Marcin Dąbrowski
2010

Polski wiek XX: PRL od lipca 1944 do grudnia 1970