Polska jest różna, Kraków też — ale MCK jest jedyne i niepowtarzalne!

Polska jest różna, Kraków też — ale MCK jest jedyne i niepowtarzalne!
book
Jewsiej Gendel
2011

50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury