Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1944–1956

Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1944–1956
book
Bartłomiej Noszczak
2010

Polski wiek XX: PRL od lipca 1944 do grudnia 1970