Podstawy etyki w mediach masowych a postawy dziennikarzy w okresie PRL (...)

Podstawy etyki w mediach masowych a postawy dziennikarzy w okresie PRL (...)
book
Marta Polaczek-Bigaj
2013
Podstawy etyki w mediach masowych a postawy dziennikarzy w okresie PRL i trasformacji ustrojowej Podstawy etyki w mediach masowych

Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny