Państwo–Kościół katolicki w Polsce 1956–1989 (wybrane zagadnienia)

Państwo–Kościół katolicki w Polsce 1956–1989 (wybrane zagadnienia)
book
Jan Żaryn
2010

Polski wiek XX: PRL od lipca 1944 do grudnia 1970