Opozycja w Polsce 1956–1980

Opozycja w Polsce 1956–1980
Andrzej Friszke
2010

Polski wiek XX: PRL od lipca 1944 do grudnia 1970