Od „litwińskości” ku „krajowości”. Polityczno-kulturowe tradycje Kresów Wschodnich w XIX wieku

Od „litwińskości” ku „krajowości”. Polityczno-kulturowe tradycje Kresów Wschodnich w XIX wieku
book
Swiatłana Kul-Sialwierstawa
2006

Dziedzictwo Kresów - nasze wspólne dziedzictwo?