Ochrona żydowskiego dziedzictwa kulturowego jako narzędzie poszukiwania tożsamości

Ochrona żydowskiego dziedzictwa kulturowego jako narzędzie poszukiwania tożsamości
book
Michal Firestone
2008

Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej