Ochrona krajobrazu kulturowego w Polsce i jej przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ochrona krajobrazu kulturowego w Polsce i jej przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej
book
Aleksander Böhm
2011

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii