Ochrona i zarządzanie zabytkowymi kościołami drewnianymi w Małopolsce wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO

Ochrona i zarządzanie zabytkowymi kościołami drewnianymi w Małopolsce wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO
book
Zbigniew Myczkowski
2011

Zarządzanie miejscami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i w Norwegii