Obraz siebie i doświadczanie własnego ciała u młodych kobiet z zaburzeniami odżywiania

Obraz siebie i doświadczanie własnego ciała u młodych kobiet z zaburzeniami odżywiania
book
Joanna Libicka , Ewa Skimina
2012

Młoda Psychologia t.1