Noty biograficzne - Przywracanie pamięci...

Noty biograficzne - Przywracanie pamięci...
book

2008

Przywracanie pamięci czy masowa konsumpcja? Dylematy odkrywania żydowskiego dziedzictwa kulturowego krakowskiego Kazimierza