„Nie-witalizacja" dziedzictwa żydowskiego Mińska i jej możliwe przyczyny

„Nie-witalizacja" dziedzictwa żydowskiego Mińska i jej możliwe przyczyny
book
Jewsiej Gendel
2008

Przywracanie pamięci : rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej