Muzeum jako przestrzeń edukacyjna, czyli edukacja dla wspólnej Europy

Muzeum jako przestrzeń edukacyjna, czyli edukacja dla wspólnej Europy
book
Andrzej Rottermund
2011

50/20. Szkice i eseje na dwudziestolecie Międzynarodowego Centrum Kultury